Rượu Ngoại Thu Thủy Flagship
 Điện thoại: 02363 833 035 | 0935 683 390
E-mail: [email protected]
Địa chỉ: 120 – 122 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Website:  https://ruouthuthuydanang.com/